animatie

Avans gecijferdheid tutorial

avans gecijferdheid tutorial

Avans Gecijferdheid Tutorial Tutorial over het omrekenen van het tientallig stelsel naar het zestallig stelsel. Dit maakt onderdeel uit van een serie uitlegfilmpjes voor de ontwikkeling van de gecijferdheid van de studenten, in opdracht van Esther Woertman, docent pedagogiek en reken/wiskunde aan Avans Hogeschool. www.avans.nl